Het VrijdagOverleg

Af en toe ontmoet je mensen die je opvallen. Omdat ze weten waarover ze het hebben. Omdat ze betrokken zijn bij wat ze doen. Omdat ze wat willen bereiken. Omdat ze ergens energie in steken. Die mensen blijven je bij. Figuurlijk en soms letterlijk.

Dit is het VrijdagOverleg. Professionals die elkaar zijn opgevallen. En letterlijk bij elkaar zijn gebleven. Omdat ze met elkaar kunnen schakelen. Meestal als professionals onder elkaar. Ook als samenwerkingspartners. Altijd als vrienden.

De basis

Vertrouwen is de basis van het VrijdagOverleg. De leden kennen elkaar langer dan vandaag. Ze kennen ieders kwaliteiten vanuit de praktijk. Regelmatig werken ze met of voor elkaar. En staan ze onderling voor elkaar klaar. Met elkaar krijgen ze dan ook meer voor elkaar.

De reflectie

Het VrijdagOverleg is allereerst een klankbord. De leden inspireren elkaar met nieuwe kennis, bieden collegiale ondersteuning en delen ervaringen 'ter lering ende vermaeck'. Regelmatig komt het overleg bijeen. De uitwisseling levert veel op met als resultaat meer toegevoegde waarde over en weer.

De kracht

Het VrijdagOverleg is geen verzameling schapen met vijf poten. Integendeel, de leden kennen ieders beperkingen. En juist in die wetenschap schuilt de kracht. Ze compenseren elkaars zwaktes en benutten ieders sterke punten. De senioriteit van de leden speelt hierbij een belangrijke rol.

De business

De leden schakelen elkaar graag in. Omdat ze dan vooraf weten waar ze achteraf op kunnen rekenen. Ze hebben een voorkeur voor elkaars kwaliteit. Samenwerking is altijd zonder enige verplichting en alleen als het past. Niets moet, alles kan. En altijd in het belang van de opdrachtgevers.

De leden

De gemeenschappelijke deler van de leden is consultancy, interim-management en managementontwikkeling. Specialismen zijn onder meer finance, marketing, organisatieadvies en sales. Strategieontwikkeling en -implementatie is een integrale competentie. De leden zijn maatschappelijk betrokken via diverse bestuursfuncties.

De opdrachtgevers

Opdrachtgevers van de leden zijn zowel profit als non-profit organisaties. Opdrachten zijn er op zowel strategisch als operationeel niveau. Klanten doen overigens zaken met leden, die zowel met als los van de professionals in het overleg opereren. Het VrijdagOverleg is slechts een platform en nooit opdrachtnemer of –gever.

Sustinno - Duurzaam ontwikkelen

 

SchippersZaken - Ondernemend in management

 

De Consiglieri